Proč je plazma důležitá

Darováním krevní plazmy pomáháte zachránit nebo vylepšit lidské životy. Plazma je totiž základní surovinou pro výrobu léků, které nejde vyrobit jinak.

Rezervovat termín
Proč je plazma důležitá
Staňte se dárcem plazmy ještě dnes
Globuliny

Pod pojmem „globuliny“ se skrývá většina krevních bílkovin kromě albuminu. Dělí se do 4 skupin – alfa 1, alfa 2, beta a gama.

IVIG – Intravenózní imunoglobulin

Pomáhá při:

  • primární imunitní nedostatečnosti
  • autoimunitních onemocněních
  • chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatii
  • idiopatické trombocytopenické purpuře

Albuminy

Albumin v lidské plazmě plní mnoho důležitých funkcí. Je odpovědný také za udržování takzvaného osmotického tlaku, který zajišťuje, že plazma zůstává v cévách a neuniká do mezibuněčného prostoru. Albumin v lidské plazmě slouží jako univerzální transportér látek špatně rozpustných ve vodě, jako jsou některé hormony, enzymy, mastné kyseliny nebo léky.

Léčí:

  • šokové stavy
  • popáleniny
  • syndrom akutní respirační tísně
  • kardiopulmonální operace bypassu

Srážlivé faktory

Plazma obsahuje mnoho srážlivých a protisrážlivých faktorů ve vyváženém poměru a při poruchách jejich tvorby dochází i ke smrtelným onemocněním. Nejznámější je vrozená krvácivost (hemofilie) při deficitu Faktoru VIII a IX, které jsou životně důležité. Další léky pomáhají lidem s von Willebrandovou chorobou (choroba způsobena sníženou či vadnou tvorbou nebo zrychleným odbouráváním srážlivého von Willebrandova faktoru v krevním řečišti) nebo při deficitu Antitrombinu III, kdy se naopak krev v cévách samovolně sráží.