Proč darovat

Krevní plazma je nenahraditelnou součástí při výrobě životně důležitých léků. Plazmu nejde vyrobit synteticky, proto celá výroba závisí na dobrovolných dárcích.

Rezervovat termín
Proč darovat
Staňte se dárcem plazmy ještě dnes
Co je to krevní plazma?

Plazma tvoří 55 % lidské krve a je z 90 % tvořena vodou. Obsahuje 8 % plazmatických bílkovin, které jsou zásadní pro výrobu nenahraditelných léků. 2 % tvoří minerální látky.

Rezervovat termín

Kdo plazmu potřebuje?

Díky dárcům plasmy se mohou vyrábět životně důležité léky pro různé využití:

 • Při vážných úrazech a operacích, kdy dochází k masivnímu krvácení. Pomáhá obnovit objem krve a udržovat životní funkce.
 • V případě imunitních poruch a krevních onemocněních (třeba při léčbě hemofilie).
 • Při léčbě poruchy tvorby protilátek.
 • Jako prevence a léčba infekčních onemocnění typu žloutenka, vzteklina a tetanus.
 • Při chirurgických zákrocích jako tkáňové lepidlo (třeba při operacích očí, ke spojování přetržených šlach).

Kolik plazmy je zapotřebí?

Pro zajištění celosvětové výroby léků se ročně zpracovává více než 50 milionů litrů plasmy a stále to nestačí:

 • Pro léčbu vrozené imunodeficience (defektu imunity) intravenózní aplikací imunoglobulinů „stačí“ 130 odběrů plasmy ročně.
 • Pro léčbu vrozené hemofilie A se používá koncentrát Faktoru VIII. Pro léčbu jednoho pacienta s vrozenou krvácivostí (hemofilií A) je třeba i přes 1000 odběrů za rok.
 • Dalším je lék na vzácnou nemoc – vrozený deficit alfa 1 antitrypsinu. Pro výrobu koncentrátu alfa 1 antitrypsinu na roční léčbu je nutné darovat až 1000 odběrů.

Darovat nemůžou lidé

 • závislí na drogách a alkoholu
 • s cukrovkou při léčbě inzulinem
 • s autoimunitním onemocněním (např. revmatoidní artritidou)
 • se závažným chronickým nebo recidivujícím onemocněním
 • se závažným kardiovaskulárním onemocněním
 • s tetováním nebo piercingem aplikovaným v posledních 6 měsících